מחיקת רישום פלילי צבאי - כל מה שחשוב לדעת

הביוספרה הצבאית פועלת במערכת משפטית עם חוקים משלה, מה שפעמים רבות אומר שעבירה בצבא עלולה לגרור עמה גם רישום פלילי אזרחי. מה עושים במקרה כזה?

מחיקת רישום פלילי צבאי - כל מה שחשוב לדעת

מחיקת רישום פלילי צבאי - כל מה שחשוב לדעת

הביוספרה הצבאית פועלת במערכת משפטית עם חוקים משלה, מה שפעמים רבות אומר שעבירה בצבא עלולה לגרור עמה גם רישום פלילי אזרחי. מה עושים במקרה כזה?

קודם כל נבהיר את ההבדל בין משפט צבאי פלילי לעומת משפט צבאי משמעתי. בעוד שהמשפט הצבאי הפלילי עוסק בעבירות הנחשבות לבעייתיות גם באזרחות (כמו גניבה למשל), המשפט הצבאי המשמעתי עוסק בעבירות שיש להן משמעות רק בתוך הצבא (כמו סירוב פקודה, נפקדות, עריקות וכו').

משמעות הרישום הפלילי לאחר השחרור

מי שהורשעו בפלילים במהלך שירותם הצבאי, עלולים למצוא עצמם עומדים בפני השלכות בעייתיות לאחר מכן באזרחות. כך למשל, חיילים משוחררים שינסו להתקבל לעבודה המחייבת הצגת תעודת יושר, ימצאו כי אין באפשרותם להנפיקה עקב רישומם הפלילי. בנוסף, במקרים בהם ירצו חיילים משוחררים לטוס למדינות מסוימות בחו"ל, הרישום הפלילי עלול למנוע מהם את האפשרות להוציא אשרת שהייה (ויזה). בכל מצב שבו נוצרה בעיה, מומלץ עד חובה לפנות לעורך דין צבאי שזה תחום מומחיותו.

בקשה יזומה למחיקת רישום פלילי צבאי

בישראל קיים חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים- התשמ"א 1981, המאפשר לנשיא המדינה לקצר את תקופת ההתיישנות של מי שהורשעו בפלילים, ולמחוק את רישומם הפלילי. חוק המרשם הפלילי מתייחס גם לעבירות מסוג זה במסגרת הצבאית, או לעבירות שביצע אדם במהלך תקופת שירותו הצבאי. בכדי לבחון את האפשרות למחיקת רישום פלילי במסגרת מוסד הנשיאות, יש להגיש בקשה מפורטת הכוללת אסמכתאות נדרשות על פי החוק.

לאחר הגשת הבקשה למחיקת הרישום הפלילי, לשכת הנשיא פונה אל אגף החנינות של צה"ל בכדי לקבל את עמדתו בנוגע למקרה הנדון. על מנת לגבש החלטה סופית, נלקחים בחשבון משתנים שונים כגון:

מידת החומרה של העבירה, לרבות בחינת הנסיבות שבהן היא בוצעה.

משך הזמן שעבר מאז ביצע החייל את העבירה.

אופי התנהלותו של החייל לאחר ביצוע העבירה או במהלך תקופת שירות המילואים.

האם קיים תיעוד להבעת חרטה על העבירה? האם החייל תרם לקהילה?
ועוד...
לאחר בחינה מעמיקה של כלל המשתנים , מתקבלת פסיקה נשיאותית המכריעה:

לקצר את משך הזמן שנותר עד למחיקת הרישום הפלילי.

למחוק לגמרי את הרישום הפלילי הקיים.

לדחות את בקשת המחיקה.

רישום פלילי צבאי מופחת

עד לאחרונה, רישום פלילי בצבא היה מלווה את הנשפט למשך 17 שנה. לא רק זאת, אלא שרישום פלילי זה היה יכול להגיע לגופים רבים במשק האזרחי, ובכך להשפיע על אפשרויות התעסוקה העתידיות של החייל.

בשנת 2011, לאחר 10 שנות עבודה של הפרקליטות הצבאית, הוחלט להפסיק את הנוהג הבלתי סביר הזה. בעבירות שדינן מאסר של עד חודשיים, רישום פלילי צבאי צומצם לכדי 5 שנים בלבד. התיקון החדש בחוק הוא בבחינת מהפכה של ממש בעולם המשפט הצבאי, והוא מהווה בשורה חשובה עבור חיילים שהורשעו בפלילים בבתי דין צבאיים.