נפגעי תאונות עבודה

תאונת עבודה הינה תאונה שנגרמה באחת מאלה;

  •  בזמן העבודה, תוך כדי העבודה או במהלכה או בעקבות העבודה

  •  בדרכו של העובד לעבודה או בדרכו חזרה לביתו ממקום העבודה

  •  פגיעה כתוצאה מחומרים להם נחשף העובד בעבודתו.

  •  מחלת מקצוע

בכל אחת מאלה זכאי העובד לקבל כספים מהביטוח הלאומי. חישוב תקבולי הביטוח נקבע על פי נוסחאות בחוק, והוא מושפע מגובה השכר, מהפגיעה, ומהנכות הרפואית שנקבעה לעובד.

יחד עם זאת, במקרים רבים ניתן להגיש, במקרה של תאונת עבודה, גם תביעה נזיקית כנגד המעביד או כנגד האחראי לתאונה, ולקבל מהאחראי לתאונה פיצויים.

69559857_1333055443518850_302377049236963328_n.jpg

למשל אדם שנפל מסולם בזמן עבודתו אמנם זכאי לקבלת תקבולי הביטוח הלאומי, אולם יתכן שיהיה זכאי לפיצוי גם ממעבידו, בשל הרשלנות בכך שלא תודרך כראוי לפני ביצוע העבודה, סופק לו סולם תקול, מעבידו לא סיפק לו סביבת עבודה בטוחה וכיוב'.

במקרה אחר בו אדם נפגע בזמן עבודתו בעת שנפל כתוצאה ממדרכה שבורה או מבור במדרכה, יהיה אותו אדם זכאי גם לקבלת פיצוי מהעיריה או מהרשות המקומית, בשל הרשלנות שבאי תחזוקת המדרכה ואחריותה כבעלת המקרקעין וכיוב'.

גם תאונת דרכים שארעה בדרך לעבודה או בדרך מהעבודה מזכה את הנפגע בפיצוי מחברת הביטוח של הרכב, מבלי לגרוע מתקבולי המוסד לביטוח לאומי באשר התאונה היתה תאונת עבודה.

רבים חוששים לתבוע את המעביד שלהם לאחר תאונה, שכן הם חוששים ליציבותם התעסוקתית, ואולם חלק נכבד ולא מבוטל מהמעסיקים מבוטחים בפוליסת ביטוח אחריות מעבידים, ועל כן ממילא תשלום הפיצוי יבוצע ע"י חברת הביטוח של המעביד.

כפי שצויין מעלה אחד הפרמטרים לחישוב תקבולי המוסד לביטוח לאומי, ולחישוב הפיצויים בתביעת נזיקין, הינו גובה הנכות הרפואית, ועל כן חשוב להצטייד בחוו"ד רפואית, הקובעת אחוזי נכות, בטרם בדיקה ע"י הועדה הרפואית של המל"ל ובטרם הגשת תביעה נזיקית – חוות הדעת הרפואית יכולה לשמש לשתי התביעות יחד.

בכל מקרה של פגיעה בעבודה כדאי להתייעץ עם עו"ד בעל ניסיון בתחום, על מנת לבחון, גם משפטית וגם אסטרטגית, כיצד למקסם הסיכוי לקבלת הפיצוי המירבי ותקבולי המל"ל המגיעים לנפגע בדין.