נפגעי אלימות ופגיעה מינית

נפגע העבירה הינו, למעשה, חסר זכויות בהליך הפלילי כנגד התוקף, שכן בהליך הפלילי מדינת ישראל היא התובעת (באמצעות יחידות התביעות והפרקליטות),

ובהיות נפגע העבירה "עד תביעה" מטעם התובעת, הרי שלמעשה כל חשיפה של נפגע העבירה לחומר הראיות יכול, לכאורה, לפגוע במהימנות עדותו בבית המשפט. אף על פי כן, נפגע העבירה אינו "עד" רגיל, ככל 'עד ראייה' לארוע, שכן הוא זה שנפגע מהעבירה שבוצעה כלפיו, ועל כן בשנת 2001 נחקק בישראל חוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2001. חוק אשר מטרתו לעגן את זכויות נפגע העבירה בהליך הפלילי כנגד התוקף, וזאת מבלי לפגוע במהימנות עדותו, אם יצטרך להעיד בבית המשפט. עיקרו של החוק הקניית זכויות להגנה על נפגע העבירה במהלך חקירתו במשטרה ובממהלך המשפט המתנהל כנגד התוקף, הזכות לקבל מידע אודות מצב התיק הפלילי המתנהל כנגד התוקף ואודות תנאי המעצר של התוקף, זכות העיון בכתב האישום, הזכות להביע עמדה לעניין עיכוב הליכים ובטרם תגיע התביעה להסדר טיעון עם התוקף, וכן להביע עמדה בפני ועדת השחרורים או במקרה של הגשת בקשה לחנינה מטעם התוקף וכיוב', והזכות להגיש לבית המשפט, בהליך הפלילי הצהרת נפגע עבירה.

76916550_1408178096006584_872520948325023744_n.jpg

כפי שפורט מעלה, בהליך הפלילי אין לנפגע העבירה מעמד בבית המשפט, שכן הוא אינו התובע, והוא למעשה רק "עד מטעם התביעה". במקרים רבים מגיע התוקף ל"הסדר טיעון" עם המאשימה ובכך מתייתר הצורך של נפגע העבירה להעיד בבית המשפט, שכן אשמת התוקף הוכחה עם הודאתו בכתב האישום במסגרת ההסדר.

גם במקרה בו הגיעה התביעה להסדר טיעון עם התוקף והוא הורשע במיוחס לו, בטרם גזירת עונשו של התוקף לנפגע העבירה הזכות להגיש הצהרת נפגע עבירה, ועל פי רוב בית המשפט מתיחס להצהרה זו במסגרת שיקולי הענישה של התוקף.

כמו"כ בהליך הפלילי, כחלק מהעונש שמוטלן על התוקף, יכול בית המשפט להטיל גם פיצוי לטובת נפגע העבירה, ואולם סכום הפיצוי המקסימלי מוגבל בחוק, ועל פי רוב בתי המשפט נוהגים להתייחס לפיצוי זה כרכיב עונשי כך שהוא אינו משקף את נזקי נפגע העבירה.

במקרים כאלה, או בכל מקרה בו כלל לא נפסק פיצוי לטובת נפגע העבירה, זכאי נפגע העבירה להגיש תביעה אזרחית-נזיקית נגררת להרשעה בפלילים – בתביעה זו ידון בית המשפט רק בשאלת גובה הנזק שנגרם לנפגע העבירה, שכן אחריות התוקף הוכחה כבר בהליך הפלילי כנגדו.

יש לשים לב כי בתביעה נגררת ניתן לתבוע רק את מי שהורשע בהליך הפלילי, ורק במעשים המיוחסים לו בכתב האישום בו הורשע, וכן כי המועד להגשת תביעה נגררת הינו בתוך 90 ימים מהמועד שפסק הדין הפלילי הפך לחלוט.

על פי רוב רק נפגע עבירה המיוצג כראוי ע"י עו"ד המנוסה בייצוג נפגעי עבירה, יכול להבטיח כי זכויותיו של נפגע העבירה יישמרו וכי קולו יישמע בצורה שתפעל לטובתו ולא תפגע בו.