שכר של קטין לצרכי חישוב פיצויים

 

"...אין להגביל את החזקה בדבר השתכרות בגובה השכר הממוצע במשק לקטינים בלבד, והגיונה עשוי להיות יפה גם ביחס לאדם צעיר שטרם ביצע בחירות עצמאיות של ממש..."

 

כב' השופט אליעזר ריבלין - רע"א 7490/11,חטיב פרחי נ' מוחמד חאג' ואח', 28.12.11